Miss you so much เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม. 4/11 ประจำปีการศึกษา 2556: ห้ามสถานศึกษาไล่ลูกศิษย์ติดยาออกจากสถาบัน

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ห้ามสถานศึกษาไล่ลูกศิษย์ติดยาออกจากสถาบัน

 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น