Miss you so much เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม. 4/11 ประจำปีการศึกษา 2556: รวมข่าวควรรู้

รวมข่าวควรรู้

                              
                                 รวมข่าวชาวครู

                                 เรื่องทีคุณครูควรรู้ไว้ คลิกที่นี่

                                 หลักสูตรใหม่ 2551
                                 แนวทางการวัดและประเมินผล 2551
                                 เปรียบเทียบหลักสูตร 2544 กับ 2551
                                 คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล
                                 สืบค้นงานวิจัยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
                                 ห้องสมุดงานวิจัย
                                 ค้นบรรณานุกรม
                                       


ข่าววีดิโอดนตรี โทรทัศน์ครู โทรทัศน์กระทรวง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น